Zamówienia publiczne 

Warszawa, dnia 06 czerwca 2013 r.

DOM DZIECKA NR 16

ul. Międzyparkowa 5

00-208 WARSZAWA

 

 

sygn. 1/2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiajacy uprzejmie informuje, że po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, Dom Dziecka Nr 16 w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego:

 

  1. Dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Waldemar Kurkiewicz ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Inwestycyjne, ul. Sienna 89, 00-815 Warszawa, z łączną ceną oferty 245.290,90 zł brutto.

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert (łączna cena brutto oferty) określonego w SIWZ i spełniającą wymagania zamawiającego.

 

  1. Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy zamawiający przekazuje informacje
    o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Łączna cena brutto oferty [zł]

Liczba pkt w kryterium łączna cena brutto oferty

Razem pkt1.

Robert Tomaszewski TREBOR

ul. Kościelna 63

05-200 Wołomin

328.410,00

Oferta wykonawcy odrzucona

-2.

MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski, M. Dąbrowski Sp.J.

ul. Kajetańska 9

02-495 Warszawa

330.656,81

74,18

74,18

3.

Waldemar Kurkiewicz

ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Inwestycyjne

ul. Sienna 89

00-815 Warszawa

245.290,90

100,00

100,00

4.

AdEx sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 6

05-400 Otwock

297.466,36

Oferta wykonawcy odrzucona

-

5.

Sławomir Godlewski

SG Firma Remontowo-Budowlana

ul. Łacińska 4/37

01-451 Warszawa

243.330,03

Oferta wykonawcy odrzucona

-

6.

Paweł Draber

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DRA-BUD

ul. Reymonta 16A

96-500 Sochaczew

188.155,46

Oferta wykonawcy odrzucona

-

7.

Łuniewski

Łunibud Sp. J.

ul. Orla 11 lok. 51

00-143 Warszawa

255.705,89

Oferta wykonawcy odrzucona

-

8.

Joanna Trzaska

Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET

ul. Wołomińska 18A

05-240 Tłuszcz Jasienica

181.566,04

Oferta wykonawcy odrzucona

-

9.

Anna Deniszewska

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

ul. Okulickiego 11 m. 7

03-984 Warszawa

248.000,67

98,91

98,91

10.

Grupa MC sp. z o.o.

ul. VII Poprzeczna 11

04-615 Warszawa

315.512,20

Oferta wykonawcy odrzucona

-

11.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDSTAL Sp. z o.o.

ul. Blatona 2/65

01-494 Warszawa

295.514,88

Wykonawca wykluczony z postępowania

-

12.

Konsorcjum :

1.Krzysztof Godlewski

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

2. Józef Godlewski

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

3. Zbigniew Godlewski

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych

adres dla 1-3

ul. Skrzyneckiego 29

04-563 Warszawa

303.433,52

Wykonawca wykluczony z postępowania

-

13.

Sławomir Tomaszewski, Adam Widła

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe w branży budowlanej TOMWID

ul. Powstańców 6 m. 4

05-200 Wołomin

176.669,62

Oferta wykonawcy odrzucona

-

 

 

 

Dyrektor Dorota Sznajder