Struktura własnościowa i majątek

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

Mienie znajdujące się we władaniu Domu Dziecka stanowi własność m. st. Warszawy.
Dyrektor sprawuje zarząd trwały.

Majątek placówki stanowią:
- nieruchomość stanowiąca siedzibę jednostki
- mienie ruchome(w tym: pojazdy, urządzenia, wyposażenie biur, umundurowanie pracowników, sprzęt i oprogramowanie informatyczne)
- środki finansowe stanowiące budżet jednostki