Rekrutacja

Sposób rekrutacji na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze określa Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Domu Dziecka nr 16.

Przy rekrutacji na pozostałe stanowiska obowiązuje:

      • złożenie dokumentacji
      • rozmowa kwalifikacyjna.