Ewidencja i rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

Dom Dziecka nr 16 udostępnia dane z prowadzonej ewidencji i archiwum wewnętrznego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz.U.Nr 112,poz.1198 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.Nr 101 z 2002 r.,poz.926 z póź. zm.).