Rehabilitacja

Rehabilitacja dla niemowląt i dzieci z różnymi zaburzeniami wieku rozwojowego.Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista (pediatra, neurolog, ortopeda), prowadzi fizjoterapeuta z wykorzystaniem metod NDT-Bobath,

Integracji Sensorycznej SI.Stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt prowadzona jest metodą NDT-Bobath. Ćwiczenia i instruktaż mogą odbywać się w obecności rodziców. Dla dzieci powyżej drugiego roku życia z zaburzeniami czynności ruchowych, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami znajomości schematu ciała i koordynacji wzrokowo - ruchowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne lub grupowe