Działania pielęgniarki

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PIELĘGNIARKI

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej nad wszystkimi dziećmi w placówce,
 2. Bezpośrednia opieka na grupie niemowlęcej – karmienie, zabiegi pielęgnacyjne, spacery,
 3. Sprawowanie opieki medycznej w grupie dzieci nowoprzyjętych,
 4. Przygotowanie dzieci do badań lekarskich,
 5. Wykonywanie zleceń lekarskich,
  • Pisemne przyjęcie zleceń lekarskich,
  • Rozkładanie i podawanie leków,
  • Zakup leków,
  • Wykonywanie nebulizacji, inhalacji,
  • Umawianie wizyt u specjalistów (telefonicznie lub osobiście w danym szpitalu),
  • Szczepienia ochronne w poradni,
 6. Wykonywanie czynności diagnostycznych, profilaktycznych i kontrolnych,
 7. Pobieranie i przygotowywanie materiału do badań,
 8. Systematyczna obserwacja dzieci,
 9. Gromadzenie danych o stanie zdrowia i problemach dzieci, stopniu ich rozwoju psychomotorycznego, kontaktach z rodziną,
 10. Wykonywanie działań zapobiegających zakażeniom wewnętrznym,
 11. Szerzenie wiedzy nt. zdrowia wśród pracowników oraz wychowanków i ich rodzin,
 12. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach,
 13. Udział w badaniach u specjalistów,
 14. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej,
 15. Czuwanie nad prawidłowym wyposażeniem gabinetu lekarskiego w leki i artykuły pierwszej potrzeby,

Monitorowanie apteczek pierwszej pomocy i zgłaszanie braków.