Działania pedagoga

Działania pedagoga:

  • diagnozowanie sytuacji dziecka nowo przyjętego
  • podejmowanie działań w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka (Sąd )
  • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dziecka
  • współpraca z instytucjami i ośrodkami zaangażowanymi w regulowanie sytuacji dziecka
  • współpraca z innymi pracownikami w zakresie sprawowania i doskonalenia opieki nad dziećmi
  • poradnictwo dla rodzin