Działania logopedy

Działania logopedy:

  • diagnoza logopedyczna ( ocena poziomu rozwoju mowy u dziecka nowo przyjętego, badanie poziomu rozwoju mowy każdego dziecka w placówce co 3 miesiące)
  • terapia logopedyczna
  • współpraca z wychowawcami, opiekunami i rodzicami dzieci.