Działalność

Praca z dzieckiem
oddziaływanie pielęgnacyjno – wychowawcze
opieka psychologiczna
rehabilitacja
opieka logopedyczna

 

Praca z rodziną
indywidualna praca z rodziną
zajęcia otwarte dla rodziców
wywiady środowiskowe
kontakty